Aktualności / Relacje 2024

Weekendowe pobyty w MT

sty 25, 2024 | Relacje 2024

Weekendowe pobyty w Mieszkaniu Treningowym

Fundacja „Otwarcie” zaprasza do udziału w  usamodzielnianiu w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Pietrygi 3 w Koninie. Pobyty usamodzielniania w mieszkaniu treningowym odbywają się weekendowo tj od piątku godz. 16.00 do niedzieli godz. 18.00 i prowadzone są w czteroosobowych grupach.

Zakłada się, iż każdy uczestnik może skorzystać ze wsparcia jeden raz w okresie realizacji projektu, chyba że nie będzie chętnych w innych okresach.

Czas realizacji projektu od 1.03.2024 do 29.12.2024 roku.

Oferujemy treningi samodzielności, całodobową opiekę, komfortowe warunki pobytu. Pobyty przeznaczone są dla dorosłych ON ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Koszt udziału w pobycie jest bezpłatny. Uczestnik ponosi koszt wejść oferty kulturalnej np. wejściówek do kina, teatru, na koncert itp.

Zapisy pod nr telefonu/sms  694 450 531 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Zapraszamy  🙂