Otwarcie

O NAS

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” została założona w 2007 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową wspierającą osoby niepełnosprawne we wszystkich naturalnych potrzebach, aspiracjach i marzeniach, na każdym etapie ich życia, często od momentu narodzin. W zagadnienia związane z pielęgnacją i wychowaniem niepełnosprawnej pociechy wprowadza rodziców konsultant, pełniący rolę przewodnika po nowym, nieznanym dla rodziców gruncie.

Ciągłość naszych działań zapewniają między innymi stałe wsparcie fundatora – firmy Konimpex, pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań publicznych oraz status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia  darczyńcom przekazywanie 1% swego podatku. Dzięki tym różnym formom wsparcia wszystkie zajęcia w naszej Fundacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodziców są bezpłatne.

Obejmują między innymi rehabilitację (fizjoterapia, integracja sensoryczna, zajęcia z logopedą, opieka psychologiczna dla dzieci i rodziców), warsztaty dla rodziców, warsztaty dla specjalistów, zajęcia uspołeczniające dzieci i młodzież (wspólne spacery, wyjścia do kina, teatru, zajęcia plastyczne, muzyczne, wycieczki, etc.). Ich ilość i dostępność jest uzależniona jednak od pozyskanych środków i Państwa wsparcia.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania społeczności (podopiecznych, wolontariuszy) oraz spotkania Klubu Rodzica, który służy integracji i wymianie doświadczeń.

W 2013 roku nasza Fundacja uruchomiła pierwszy w powiecie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Marianowie, który umożliwia podopiecznym realizację obowiązku szkolnego pod okiem nauczycieli i specjalistów.

Organizujemy także kampanie społeczne, których celem jest zmiana stereotypów na temat osób niepełnosprawnych (np. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa), podejmujemy akcje integrujące pełnosprawną i niepełnosprawną młodzież, a od kilku lat wydajemy kalendarz, którego bohaterami są członkowie naszej społeczności. Ten sam cel przyświeca również cyklicznemu wydarzeniu „Pokaz mody dla każdego”, w którym biorą udział dzieci, młodzież i rodzice z naszej Fundacji.

Wsparciem naszej organizacji jest objętych ponad 150 rodzin z Konina, Koła i powiatów ościennych.