O Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE jest organizacją pożytku publicznego. Obejmuje wsparciem dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, ich rodziny oraz najmłodszych z ubogich środowisk.

Powstała 4 stycznia 2007 roku z inicjatywy Wojciecha Pluta-Plutowskiego, właściciela firmy KONIMPEX. Inspiracją stała się dla niego córka, Ita. Organizacja dociera  ze wsparciem do osób zamieszkujących w Koninie i na terenie byłego województwa konińskiego.

Społeczność Fundacji, którą tworzą podopieczni i rodzice angażuje się w różne przedsięwzięcia, uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, familijnych, realizuje projekty artystyczne i społeczne. Kalendarz spotkań, wyjść, wyjazdów, warsztatów jest wypełniony po brzegi. Członkowie OTWARCIA włączają się również w działania charytatywne na rzecz innych.

Ciągłość naszych działań zapewnia między innymi stałe wsparcie Fundatora – firmy Konimpex, pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych oraz status organizacji pożytku publicznego, który umożliwia darczyńcom przekazywanie 1% swego podatku. Dzięki tym różnym formom wsparcia wszystkie zajęcia w naszej Fundacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodziców są bezpłatne.

Obejmują między innymi rehabilitację (fizjoterapia, integracja sensoryczna, zajęcia z logopedą, opieka psychologiczna dla dzieci i rodziców), warsztaty dla rodziców, warsztaty dla specjalistów, zajęcia uspołeczniające dzieci i młodzież (wspólne spacery, wyjścia do kina, teatru, zajęcia plastyczne, muzyczne, wycieczki, etc.). Ich ilość i dostępność jest uzależniona jednak od pozyskanych środków i Państwa wsparcia.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania społeczności (podopiecznych, wolontariuszy) oraz spotkania Klubu Rodzica, który służy integracji i wymianie doświadczeń.

Organizujemy także kampanie społeczne, których celem jest zmiana stereotypów na temat osób niepełnosprawnych (np. Światowy Dzień Zespołu Downa), podejmujemy akcje integrujące pełnosprawną i niepełnosprawną młodzież, a od kilku lat wydajemy kalendarz, którego bohaterami są członkowie naszej społeczności. Ten sam cel przyświeca również cyklicznemu wydarzeniu „Pokaz mody dla każdego”, w którym biorą udział podopieczni naszej Fundacji.

W 2013 roku nasza Fundacja uruchomiła pierwszy w powiecie konińskim Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Marianowie, który umożliwia podopiecznym realizację obowiązku szkolnego pod okiem nauczycieli i specjalistów.

Od 2019 roku prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ignacewie.

Dzięki wielości i różnorodności działań nasi podopieczni otworzyli się na świat i ludzi, a społeczność– na ich obecność.