Aktualności / Relacje

REHABILITACJA 25 PLUS

mar 11, 2021 | Relacje

OREW w Marianowie, w  imieniu  Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, realizuje  pilotażowy program PFRON  Rehabilitacja 25 plus. Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami: OREW/ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną).

W roku szkolnym 2020-2021 w programie uczestniczy jedna absolwentka naszego ośrodka, która otrzymuje wsparcie w pięciu obszarach:

  1. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne
  2. Zajęcia usprawniające, terapeutyczne, polisensoryczne, aktywizacja zawodowa
  3. Zajęcia wspierające ruchowo
  4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poradnictwo
  5. Zajęcia rozwijające komunikację.