Aktualności / Relacje 2024

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

mar 18, 2024 | Relacje 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Od lutego do grudnia 2024 nasza organizacja realizuje usługę Asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnościami w ramach programu: Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością– edycja 2024 współfinasowany  ze środków Funduszu Solidarnościowego

Projekt skierowany jest do:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniem, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– mieszkańców subregionu konińskiego

 Kwota dofinansowania –249 170,51  zł

Całkowita wartość –  259 170,51 zł

Koordynator projektu: Joanna Czarnecka tel. 513 830 858