Otwarcie

Zajęcia taneczno – ruchowe

Przeciąganie liny, turlanie się, czołganie, mocowanie...  śpiew, wyklaskiwanie i wybijanie rytmu... jedność, wspólnota, radość... Doświadczanie własnego ciała, doczulanie go i zorientowanie w przestrzeni. Poprawa koordynacji ruchowej, zwiększenie zakresu ruchu i trening dla mięśni. A wydawałoby się, że to tylko zabawa...
Zajęcia taneczno-ruchowe realizowanie w ramach projektu ,,Otwarci i aktywni" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego