Otwarcie

Warsztaty szycia na maszynie

Zapraszamy do oglądania naszych serduszek


Od kilku miesięcy w szwalni zaprzyjaźnionej Spółdzielni Socjalnej "Otwarci" w ramach projektu "Ja umiem. A Ty?" odbywają się zajęcia z nauki szycia na maszynie.
Dzięki tym zajęciom uczestnicy nabywają nowe - praktyczne umiejętności oraz rozwijają swoje zdolności manualne.

           A tak o ostatnich zajęciach opowiadają ich uczestnicy:
„ Na ostatnich zajęciach dostaliśmy zadanie specjalne – szycie serduszek. Każdy z nas bardzo był zaangażowany w ich tworzenie. Wspólnie wycinaliśmy serca, następnie zszywaliśmy je i zdobiliśmy.
Zapraszamy do oglądania naszych serduszek...„
 
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego