„Rehabilitacja społeczna mieszkańców subregionu  konińskiego”

„Rehabilitacja społeczna mieszkańców subregionu konińskiego”

OPIS PROJEKTU „Rehabilitacja społeczna mieszkańców subregionu  konińskiego” – prowadzenie wielokierunkowej rehabilitacji społecznej w Fundacji OTWARCIE. Celem projektu jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie,...