Otwarcie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FUNDACJI

  • RADA FUNDACJI
  • ZARZĄD FUNDACJI
  • PREZES FUNDACJI
  • VICE PREZES FUNDACJI
  • DYREKTOR OREW W MARIANOWIE
  • ZASTĘPCA DYREKTORA OREW W MARIANOWIE
  • DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
  • DZIAŁ FUNDRAISINGU
  • DZIAŁ WOLONTARIATU
  • KADRY