Otwarcie

Sprzęt rehabilitacyjny balkoniki

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” wypożyczy nieodpłatnie 8 balkoników.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” wypożyczy nieodpłatnie 8 balkoników, które są przeznaczone dla osób ze schorzeniami narządów ruchu lub z zaburzeniami równowagi.
 

Wszystkie informacje można uzyskać pod nr. Tel.: 63 249 68 77