Otwarcie

Sportowcem być

Dobiegł końca projekt „ Zajęcia sportowe i nauka pływania” realizowany od maja do listopada 2019 roku przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”. W ramach projektu odbywały się zajęcia nauki pływania oraz zajęcia sportowe dla podopiecznych fundacji, mieszkańców powiatu konińskiego. To już kolejna edycja projektu więc i treningów dla uczestników. Miedzy uczestnikami zajęć sportowych nawiązały się więzi koleżeńskie, wzrosła umiejętność gier zespołowych i rywalizacji. Zajęcia te miały również pozytywny wpływ na rozwój relacji społecznych i radzenia sobie z emocjami w trudnym okresie dorastania. W trakcie zajęć na basenie również doskonalono umiejętności pływackie, dla tej grupy uczestników zajęcia w wodzie to już nabywanie szlifów w tej dziedzinie. Uczestnicy oraz ich rodzice bardzo polubili oferowane zajęcia, wszyscy byli zdyscyplinowani, chętnie w nich uczestniczyli i z niecierpliwością dopytywali kiedy będą następne. Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Starosty Konińskiego. Koordynator Dubanosow Ewa