Aktualności / Relacje

Rekrutacja do projektu pn. Otwarci na samodzielność

lip 30, 2020 | Relacje

ZAPRASZAMY

do udziału w projekcie
pn.
Otwarci na samodzielność
dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do mieszkań treningowych i usług asystenckich dla osób
z niepełnosprawnościami – ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zamieszkujesz na terenie miasta Konina lub powiatu konińskiego, słupeckiego, kolskiego bądź tureckiego i chcesz zwiększyć swoją samodzielność
i niezależność – zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. Otwarci na samodzielność!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020 r. do 28.02.2023 r.

W ramach projektu oferujemy:

 • miejsca w mieszkaniu treningowym,
 • wsparcie psychospołeczne uczestników,
 • zajęcia grupowe dla uczestników treningów mieszkaniowych,
 • warsztaty kompetencyjne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami,
 • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania.

Uwzględniając Twoje potrzeby oraz możliwości pomożemy Ci rozwinąć umiejętności życia codziennego i zwiększyć Twoją samodzielność. Ustalimy dla Ciebie Indywidualny Plan Treningu Mieszkaniowego a po jego zakończeniu, otrzymasz od nas Zalecenia w sprawie ścieżki mieszkalnictwa treningowego.  Ale przede wszystkim – przeżyjesz niezapomnianą przygodę – z dala od rodziców/opiekunów, poznasz swoje możliwości, nowe środowisko i znajomych.

Rekrutacja trwa i odbywa się w trybie ciągłym

Jak przystąpić do projektu:

 1. Zapoznaj się z regulaminem
 2. Wypełnij formularz rekrutacyjny dla:
 • osób z niepełnosprawnością
 • opiekunów faktycznych.

Formularz złóż w biurze projektu: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”,
ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fundacja@otwarcie.pl

 1. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu pn. Otwarci na samodzielność, będą zobowiązane do wypełnienia dodatkowych dokumentów.

Więcej informacji udziela  Ewa Dubanosow – nr telefonu: 694 450 531 

Projekt pn. Otwarci na samodzielność, RPWP.07.02.02-30-0101/19-00, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Priorytet VII: Włączenie społeczne; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 Załączniki:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI
 2. zał. nr 1 FORM REKRUT opiekun faktyczny
 3. zał. nr 2 FORM REKRUT osoba z niepełnosprawnościami
 4. zał. nr 3- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych