Aktualności / Relacje 2024

„Rehabilitacja społeczna mieszkańców subregionu konińskiego”

kwi 21, 2024 | Relacje 2024

OPIS PROJEKTU

„Rehabilitacja społeczna mieszkańców subregionu  konińskiego” – prowadzenie wielokierunkowej rehabilitacji społecznej w Fundacji OTWARCIE. Celem projektu jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie samodzielności i aktywności w okresie 01 kwietnia 2024 – 31 marca 2025.

Projekt „Rehabilitacja społeczna mieszkańców subregionu  konińskiego” otrzymał w konkursie „Możemy więcej” dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 427 132,00 zł

Wartość całkowita: 431 632,00 zł

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – łącznie 80 uczestników, mieszkających na terenie miasta Konina, powiatu konińskiego, miasta Koło i powiatu kolskiego. Nabór prowadzony jest w miesiącach kwiecień-maj 2024 do wyczerpania miejsc. W przypadku większej liczby chętnych powstanie lista rezerwowa.

W ramach projektu oferujemy różne formy wsparcia, które dostosujemy do indywidualnych potrzeb osób korzystających:

Grupowe:

  1. Nauka czynności dnia codziennego
  2. Arteterapia
  3. Terapia przez gry i zabawy grupowe

Indywidualne:

  1. Wsparcie psychologiczne
  2. Terapia ruchem
  3. Terapia komunikacji

Zgłoszenia uczestników przyjmuje koordynator Urszula Łącka tel. 696 568 769, e-mail fundacja@otwarcie.pl

Biuro projektu Fundacja OTWARCIE, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin