Otwarcie

Plastyczne wakacje

Było zabawnie, kreatywnie i pomysłowo.
Czy były to zajęcia plastyczne?  i owszem! Czy wymagały od nas współpracy?  a jakże! Czy trenowały motorykę małą i dużą?  no ba! Czy uruchomiły nasze zmysły - wzrok, słuch, dotyk i kinestetyke (orientacje ciała w przestrzeni)?  oczywiście! Czy inspirowały do wchodzenia w role i pobudzały wyobraźnie? jasne! Czy pracowaliśmy z emocjami?  pewnie!
Czy chcemy to powtórzyć?  najlepiej niech wypowiedzą się uczestnicy! Był ogień! Zajęcia plastyczne realizowane są w ramach projektu ,,otwarci i aktywni” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich