Otwarcie

Paweł Urbański

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ”Otwarcie” zaprosiła znakomitego gościa, który przybliżył nam temat swoich dalekich podróży i osiągnięć . . . lecz może zaczniemy od początku. . .

Urodził się 15 kwietnia 1982 roku. W lipcu 1995 roku stracił wzrok, co zdeterminowało jego dalsze życie. Jest pierwszą osobą niewidomą z Polski i trzecią na świecie, która otrzymała pełne stypendium w jednej z 9 wówczas na świecie United World College (Szkół Zjednoczonego Świata) w Norwegii.

Tam narodziła się jego wielka pasja - sporty ekstremalne. Do tej pory uczestniczył i współorganizował kilka wypraw m.in.:  Kilimanjaro (2008) - zdobyty szczyt, Elbrus (2008) - dojście do 5100 n.p.m., Góra Kościuszki 2009 (2280) - zdobyty szczyt.