Otwarcie

Owocna współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie

Wolontariat bez tabu.

Prezentacja dla II roku pracy socjalnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przebiegła bardzo pomyślnie. W czasie spotkania staraliśmy się przedstawić działalność naszej fundacji przedstawiając ofertę zajęć naszej organizacji oraz zachęcić odbiorców do udziału w wolontariacie. W efekcie liczymy na pozyskanie kilku nowych wolontariuszy. Liczymy na owocną współpracę.