Aktualności / Relacje

Otwarci na rodzinę

lip 23, 2020 | Relacje

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z partnerami PCPR w Koninie oraz firmą Fermintrade,

serdecznie zapraszają członków rodzin osób niesamodzielnych z Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego

na:

  • Szkolenia z psychologiem podnoszące kompetencje osobiste
  • Szkolenie nowoczesne terapie, wspomaganie rozwoju osoby niesamodzielnej.
  • Szkolenie: seksualność osób niesamodzielnych
  • Szkolenie rehabilitacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy na temat prawidłowego pielęgnowania osoby niesamodzielnej, wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, ćwiczeń rehabilitacyjnych możliwych do wykonania w domu
  • Szkolenie: trening umiejętności społecznych
  • Szkolenie: AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Szkolenie: Integracja sensoryczna na co dzień
  • Szkolenie z praw dotyczących sytuacji osób niesamodzielnych i ich rodzin

oraz na

indywidualne poradnictwo wyżej wymienionych specjalistów

Ilość miejsc na szkolenia ograniczona.

Zapisy: 604 958 787

Okres realizacji projektu: czerwiec – listopad 2020

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego