Otwarcie

Otwarci i Aktywni

Kolejny projekt - kolejne wyzwania - Otwarci i aktywni! z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie Od kwietnia 2019 do listopada 2020 Fundacja „Otwarcie” wraz z partnerami: PCPR w Koninie, Szkołą Podstawową Nr 1 oraz Fermintrade realizuje projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowany do osób niepełnosprawnych i ich bliskich – przede wszystkim podopiecznych Fundacji A w nim: - warsztaty z psychologiem podnoszące kompetencje społeczne i interpersonalne dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców/opiekunów, rodzeństwa oraz wolontariuszy - indywidualne poradnictwo/terapia psychologiczna dla osób niepełnosprawnych, ich bliskich oraz wolontariuszy - zajęcia artystyczno-integracyjne: teatralne i plastyczne - warsztaty integracyjno-teatralne - zajęcia Poznajcie nas! - zajęcia sportowo-taneczne - wyjazd integracyjny - wsparcie specjalistyczne: fizjoterapia, hipoterapia, terapia logopedyczna
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu: Tel. 604 958 787