Otwarcie

Otrzymaliśmy dary

Dziękujemy za wsparcie! Dzięki uprzejmości i pomocy firmy Konimpex nasi podopieczni otrzymali wspaniałe prezenty od BIRD CHERRY FOUNDATION. Obdarowani zostali: Nicola W. - wychowana Ośrodka Rehabilitacyjno  - Edukacyjno - Wychowawczego w Marianowie, która dostała dotykowo laptopa oraz Kamil R. - podopieczny Fundacji "Otwarcie", który otrzymał IPada. Tego rodzaju wsparcie ułatwi codzienne funkcjonowanie naszych podopiecznych , za które jesteśmy ogromnie wdzięczni! Serdecznie dziękujemy firmie Konimpex za ogromne wsparcie i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.