Otwarcie

Mogę Więcej

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie naszego projektu. Od września do listopada ponad sto osób bierze udział w projekcie „Mogę więcej! edycja 7” realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie oraz jej partnera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne z powiatów:  konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego oraz miasta Konina. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej wielokierunkowej oferty  rehabilitacyjnej dla w/w osób niepełnosprawnych. Jego uczestnicy korzystają z następujących indywidualnych form terapii: alternatywne metody komunikowania się, terapia logopedyczna, fizjoterapia, terapia taktylna, integracja sensoryczna, hipoterapia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna. Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Marianowie i podopieczni Fundacji „Otwarcie” biorą także udział w zajęciach grupowych: zooterapii oraz koncertach relaksacyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego