Aktualności / Relacje

Mogę więcej!

paź 16, 2023 | Relacje

Mogę więcej ! z Fundacją Otwarcie i PCPR w Koninie. Po raz jedenasty ponad stu mieszkańców subregionu konińskiego (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) korzysta z bezpłatnego wsparcia rehabilitacyjnego w ramach projektu Mogę więcej! edycja 11 współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie ma na celu poprawę: dostępu do bezpłatnych form rehabilitacji, kondycji psychofizycznej mieszkańców w naszym subregionie oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.