Otwarcie

Mazury Hip-Hop Festiwal

Kolejny nasz wyjazd na festiwal jest już wspomnieniem... każdy taki wyjazd poprzedzony jest nie tylko przygotowaniami technicznymi, ale tez skonstruowaniem CELÓW  to FESTIWALOTERAPIA  po tym wyjeździe wiemy na pewno, ze można osiągnąć w 5 dni to, czego czasem nie udaje się w 5 lat pracy stacjonarnej... sukcesów mamy kilka! Krzysiek skoczył w samodzielność, złapał za balkonik i zasuwał po Giżycku, planując tez swój budżet. Adam uczył się planowania zakupów, dbania o własne potrzeby i samodzielności na miarę możliwości. Szymon trenował swoją empatię i odpowiedzialność za kolegów z grupy ✌️ opiekunowie sprawdzili i poszerzyli swoje kompetencje w sytuacjach niespodziewanych, balansując na krawędzi czasem! 👍 w naszych głowach runęły stereotypy 😇 niesamowitym sukcesem wyjazdu jest też to co zostawiliśmy w świadomości innych uczestników festiwalu i z czym się spotkaliśmy - tolerancja, normalność, pomoc, współuczestniczenie, zabawa, wsparcie. Było czasem ciężko, był brud, pot, przesiadki, nerwy... ale droga trudna bywa bardzo skuteczna, czasem jedyna słuszna! Bo bez wyjścia z bezpiecznej i znanej strefy komfortu trudno coś zmienić, rozwijać się... a najważniejsza jest odwaga!
Czy było warto? Było!