Otwarcie

MAJĄTEK FUNDACJI

Majątek fundacji przedstawiony jest w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata:

http://www.otwarcie.pl/o-fundacji/opp-1