Otwarcie

Joga na Ciebie poczeka…Ty nie czekaj na jogę!

Co czwartek ćwiczymy z naszą Marzenką nad naszymi ciałami i umysłami! Dzięki pomocom pracuje się nam zdecydowanie lepiej, łatwiej, przyjemniej.

W Fundacji Otwarcie jesteśmy otwarci na pomysły, na innowację, na świat, a przede wszystkim na Was. Bywa tak, że zanim ktoś weźmie czynny udział w zajęciach przed długi długi czas przygląda się im... z zaciekawieniem lub bez :-P Nigdy taka osoba nie jest wypraszana, o nie! Prosimy tylko, by szanowała pracę innych. Tak było z Karoliną i Darkiem! Karoli wystarczyło zaledwie kilka zajęć jogi spędzonych na fotelu, by z niego zeskoczyć nieśmiało na matę. Darek natomiast wiele miesięcy z większym lub mniejszym entuzjazmem na jodze bywał... głównie dopingując nas! A czasem ignorując :-P Ale, ale! Proszę Państwa! Darek ostatnio nie tylko przez całe zajęcia ćwiczył na macie aktywnie i chętnie, ale na zdjęciach widać jak się zrelaksował dzięki aktywności! Błoga mina mówi wszystko - warto!  Na jogę z Marzena zapraszamy członków społeczności Fundacji Otwarcie w czwartki w godz. 17:15-18:15. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z Partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Gminami: Sompolno, Stare Miasto i Ślesin realizuje projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością „Mogę więcej” – edycja IV. Jego celem jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej wielokierunkowej oferty rehabilitacyjnej dla mieszkańców Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z form rehabilitacji tj.: alternatywne metody komunikowania się, terapia logopedyczna, fizjoterapia, terapia taktylna, integracja sensoryczna, hipoterapia, koncerty relaksacyjne, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna. Serdecznie zapraszamy! Kontakt do koordynatora projektu: 604 958 787 Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego