Otwarcie

Integracyjne „Full of Love”

Impreza zainspirowana Dniem Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Zaistniała na Bulwarze Nadwarciańskim i w naszych sercach w ostatnią niedziele, wraz z MDK chcieliśmy zrobić festyn rodzinny, imprezę integracyjną, która nie będzie jedynie kolejnym wydarzeniem osób z niepełnosprawnościami dla...osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Ale będzie wydarzeniem dla całej naszej społeczności! Bo podział na „my” i „oni” nie istnieje. Jest po prostu człowiek. Chcieliśmy stworzyć sytuacje, w której każdy, KAŻDY!, może pokazać swój talent, spędzić miło czas, pochwalić się swoimi osiągnięciami, zaoferować atrakcje dla innych lub z nich skorzystać, pobyć RAZEM. Sytuacje, w której integracja nie będzie czymś sztucznym i wymuszonym, kiedy to wzniesiemy sie ponad podziały i bariery, w człowieku dostrzeżemy jego człowieczeństwo, ot drugiego człowieka! Z którym można porozmawiać, pośmiać się, zainspirować tym co nam ukazuje, jego kawałkiem świata... czy nam się udało? Mamy ogromna nadzieje, ze tak!  patrząc na wspólna zabawę i chwile prawdziwych wzruszeń wypisanych na twarzach uczestników festynu śmiemy twierdzić, ze TAK.
Nie udałoby się nam stworzyć tej przestrzeni bez ludzi, którzy bezinteresownie zaangażowali się w to przedsięwzięcie, podzielali naszą idee i podjęli się trudu zorganizowania aktywności dla uczestników festynu, mogliście spotkać tych ludzi przy stanowiskach, zwykłych ławkach szkolnych, które na to magiczne popołudnie zamieniły się w miejsce do wspólnej zabawy, doświadczania, zaznawania.