Otwarcie

Inspirowanie, myślenie abstrakcyjne, kreatywność

Kreatywne popołudnie. Tum razem na zajęciach z plastykoterapii wykorzystaliśmy dary natury zebrane podczas spaceru - patyki, kamienie i pióra. Zmienialiśmy miejsca wielokrotnie podczas tych zajęć! A wszystko po to, by wytrącić się nieco ze strefy komfortu, by zmienić perspektywę, zainspirować się! I doświadczyć ZMIANY. Zamiast przywiązywać się do jednego miejsca, stanowiska, pomysłu, poglądu etc. warto spojrzeć na zmieniającą się wciąż sytuację z innej strony i...zweryfikować swoją postawę! Umiejętność odnajdywania się w zmieniających się warunkach jest dziś wręcz niezbędną kompetencją. Kreatywność, elastyczność, zaradność - pracujemy nad tym