Otwarcie

Hipoterapia

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzież „Otwarcie” rozpoczyna nowe zajęcia . . .

Początek wakacji to idealny moment, by zacząć zajęcia hipoterapeutyczne. Sekret ich niezwykłej skuteczności tkwi w jednoczesnym oddziaływaniu psycho-ruchowym, a więc relaksująca atmosfera letnich miesięcy sprzyja skuteczności terapii.


                 Osoby, które korzystają z takiej formy terapii mają większą szansę do przywrócenia sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Kontakt z koniem dostarcza również bogactwa doznań zmysłowych, co pozwala na rozwijanie sfery sensorycznej,  poprzez dotyk sierści, odczuwanie ruchów mięśni, dźwięki wydawane przez konia, tj. odgłos kopyt, czy parskanie. Jeśli chodzi o wzrok, to koński grzbiet pozwala na oglądanie świata z całkiem innej perspektywy. Również zmysł węchu jest pobudzany za sprawą różnych zapachów, czy to końskiej sierści, stajni, bądź siana.         

       
                  Hipoterapia uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości oraz umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Korzystający z takiej formy terapii kształtują przy tym funkcje poznawcze – koordynację wzrokowo ruchową, spostrzegawczość, uczą się dostrzegać związki przyczynowo skutkowe w relacji ze zwierzętami i innymi ludźmi.