Aktualności / Relacje

Droga do…

lis 16, 2020 | Relacje

Nasi podopieczni uczestniczą w życiu kulturalnym miasta Konina i nie tylko! Chadzają na wernisaże, koncerty, spektakle, jeżdżą do teatrów i na festiwale muzyczne, a także uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach artystycznych: plastycznych, taneczno-ruchowych, teatralnych… Opiekunowie, terapeuci, a wreszcie sami uczestnicy dostrzegają celowość takich działań i ich pozytywny wpływ na wiele obszarów życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Większość z tych działań możliwa jest dzięki współfinansowaniu z projektów. Dostrzegamy wartość dodaną sztuki w życiu każdego człowieka i szanse jakie niesie terapia przez sztukę dla osób z niepełnosprawnością.

W tym roku Fundacja Otwarcie zrealizowała m.in. projekt ,,Otwarci i Aktywni” współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, podczas którego odbywało się wiele zajęć, w tym zajęcia integracyjno-artystyczne oraz warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę i terapeutkę Monikę Tomczyk. W ciągu kilku intensywnych dni osoby z niepełnosprawnościami, wolontariusze fundacji i młodzież z Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie poznawali nowe ćwiczenia i techniki teatralne. Głównie zajęli się teatrem formy i teatrem czarnym. Dzięki poznaniu nowych sposobów gry znacząco poszerzyli swój warsztat i zaczerpnęli inspiracji do swojej etiudy. Warsztaty teatralne okazały się być też po części filmowymi, gdyż uwieńczyło je nagranie filmiku prezentującego etiudę, powstałą podczas nich. Uczestnicy poznali pracę na scenie od strony wymagań technicznych i doświadczyli stresu przed kamerą. Praca była ciężka, a dubli wiele, jednak satysfakcja ze zdobytych umiejętności i efektu końcowego ogromna! Wartość takich przedsięwzięć mierzy się w wylanym pocie, salwach śmiechu, bliskości i poczuciu wspólnoty, rozwoju osobistym każdego uczestnika, a także rozwoju grupy jako całości. Jak ocenić zatem te warsztaty? Sami uczestnicy oceniają je bardzo wysoko.

Etiudę możemy obejrzeć na naszym kanale youtube: