Otwarcie

Czas dla Was!

Raz w miesiącu szkolimy się z naszą panią koordynator. Co robimy? 👉 zwiększamy kompetencje osobowościowe 👉 pracujemy nad umiejętnościami interpersonalnymi 👉 budujemy zespół 👉 pracujemy nad sprawną i skuteczną komunikacją 👉 poznajemy swoje mocne i słabe strony 👉 dowiadujemy się więcej o sobie samych i o sobie wzajemnie 👉 poznajemy nowe metody i techniki pracy
By móc komuś pomagać, warto też zadbać o siebie! 😇 Pamiętajcie o tym!