Uwaga – rekrutacja!

Uwaga – rekrutacja!

Fundacja „OTWARCIE” zaprasza zainteresowane podmioty, do składania ofert do przeprowadzenia warsztatów kompetencyjnych dla rodziców/opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami, realizowanych  w ramach projektu: Otwarci na samodzielność. Termin składania ofert...
Uwaga – rekrutacja!

Mieszkania treningowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, REALIZOWANY W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020.  O projekcie Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w...
Zajęcia artystyczne (plastyczne i teatralne)

Zajęcia artystyczne (plastyczne i teatralne)

Rozkręcają się coraz bardziej. Rekwizyty powstają sukcesywnie, a uczestnicy zajęć intensywnie trenują umiejętności aktorskie. Mamy już świetlówki i zaciemnienie sali, liznęliśmy więc nareszcie Czarnego Teatru. Na dzisiejszych zajęciach było dużo ćwiczeń ruchowych...