Aktualności / Relacje

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – 2023

mar 27, 2023 | Relacje

Od marca do grudnia 2023 nasza organizacja realizuje usługę Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w ramach programu: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023 współfinasowany  ze środków Funduszu Solidarnościowego

Projekt skierowany jest do:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze sprzężeniem, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– mieszkańców subregionu konińskiego

 Kwota dofinansowania –118 775  zł

Całkowita wartość – 124 450,00

Koordynator projektu: Joanna Czarnecka tel. 604 958 787