Otwarcie

Aktywny OREW w Marianowie

Hortikuloterapia kwitnie w OREW w Marianowie

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że już po raz czwarty Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” jest patronem wspierającym w  Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018. Projekt „Twórcza natura” przygotowany przez  grupę nieformalną Marianki w składzie: Olga Wojciechowska, Justyna Adamczyk, Iwona Strużyńska otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest poszerzenie obszaru do prowadzenia hortikuloterapii na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie. Hortikuloterapia to metoda, która zarówno poprzez czynne angażowanie się w aktywności związane z ogrodem, jak i bierny w nich udział - przebywanie wśród dobrodziejstw natury - wpływa na polepszenie samopoczucia człowieka, szczególnie osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych.

Realizacja projektu odbywa się w okresie wrzesień-październik 2018r.