Otwarcie

Akcja społeczna „Spójrzmy inaczej”

21.03.2012Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu kampanię społeczną „Spójrzmy inaczej” dotyczącą poprawy wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną dla uczniów szkół gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, oraz wyższych szkół z terenu Konina.

Honorowy Patronat nad kampanią społeczną objął Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki.
 
Akcja  nasza  ma  na  celu  zwrócenie  uwagi  na  problematykę   postrzegania   osób
z  niepełnosprawnością  intelektualną,  oraz  naszymi  relacjami  w kontakcie  z  tymi osobami.
Data naszej kampanii nie jest oczywiście przypadkowa: 21.03. został 6 lat temu ogłoszony Światowym Dniem Osób z zespołem Downa. Data ta symbolizuje dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze u osób z zD.
Biorąc pod uwagę, że nasza fundacja po raz kolejny bierze udział w promowaniu tego święta, tego roku uczcimy go włączając w to również placówki oświatowe, gdyż to tam kształcą się nasi przyszli obywatele, osoby które w przyszłości decydować będą o losie naszych podopiecznych. Warto więc dziś zadbać o rozwój empatii u tych młodych ludzi bo za kilka lat to oni mogą stać się pracodawcami naszych dzieci, ludźmi, którzy będą decydować o ich przyszłości i jakości życia .

Fundacja „Otwarcie” zakłada rozpowszechnienie wśród uczniów i studentów konińskich jednostek oświatowych filmu DownTown – miasto Downów.
DOWNTOWN - Miasto Downów to film opowiadający o projekcie fotograficznym Oiko Petersena "DOWNTOWN Collection". Artysta, używając stylistyki zarezerwowanej dla reklamy, sfotografował kilkanaście osób z zespołem Downa. Fotografowani modele, ubrani w kreacje, specjalnie zaprojektowane dla nich przez czołowych polskich projektantów, wcielają się w role bohaterów swoich marzeń: Wiosenna Czarodziejka, Gwiazda hip-hopu, Kierowca Samochodu, Diva Operowa, Gospodyni Domowa, Malarz i inne. Film ukazuje pierwsze spotkania Oiko Petersena z modelami, ich rodzicami i opiekunami, pracę nad kolejnymi ujęciami i niezwykłe relacje, jakie tworzą się podczas przeszło półtorarocznej pracy nad projektem. Autorami filmu są: Piotr Śliwowski oraz Marta Dzido.
Wierzymy, iż film ten będzie świetną pomocą dydaktyczna przy omawianiu problematyki niepełnosprawności w konińskich szkołach/ uczelniach. Zależy nam na tym, aby z filmem zapoznała się jak największa ilość osób ponieważ, im rzadziej mówimy, pokazujemy i piszemy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, tym bardziej są one „niewidzialne”, a im mniej je dostrzegamy, tym trudniej zmienić krzywdzące stereotypy na ich temat.

Wraz z filmem planujemy udostępnić przenośną wystawę zdjęć dzieci z zespołem Downa (podopiecznych fundacji) pt. „To co nas różni niech nas nie dzieli”, która prezentowana będzie w konińskich szkołach od marca do czerwca 2012 (po ok. 2 tygodnie w  szkołach  które   zgłoszą  organizatorowi  chęć pokazania  wystawy). Osoby zainteresowane  zaprezentowaniem wystawy  w  swoich  placówkach,  proszone są o kontakt
z koordynatorem projektu


Krótki opis konkursów:

Konkurs literacki i plastyczny

Terminy:
    Nadsyłania prac: 22 czerwiec 2012
•    Rozdania nagród: wrzesień 2012

Cele konkursów
•    zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej codziennego  życia  osób niepełnosprawnych intelektualnie
•    rozpowszechnienie informacji o Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa, który obchodzony jest 21 marca
•     zachęcenie do zrozumienia i wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie
•    poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie wśród mieszkańców naszego miasta
•    zmniejszenie i zahamowanie procesów wykluczenia społecznego tej grupy osób.
1. Konkurs literacki.  Tematyką pracy jest osoba niepełnosprawna intelektualnie. Inspiracją, pomysłem może być jakiekolwiek wydarzenie, ciekawe spotkanie z udziałem osoby niepełnosprawnej intelektualnie, coś co na autorze pracy zrobiło wrażenie. Może to być opis przygody z kolegą z ławki, spotkanie w autobusie, wyznania o rodzeństwie, własne refleksje            o niepełnosprawności po obejrzeniu filmu itp.
2. Konkurs plastyczny dotyczy wykonania plakatu informującego o Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa które obchodzone jest 21 marca. Plakat będzie promować to święto   w roku  2013 i zostanie wykorzystany przez naszą fundację do kampanii informacyjnej  w przyszłym roku. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie fundacji: www.otwarcie.pl
Koordynatorzy projektu:

 Dubanosow Ewa tel. 694 450 531
Joanna Czarnecka tel. 604 958 787

„Nie bój się mnie. Pod  maską inności jestem człowiekiem”

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Konkurs literacki i plastyczny

 

Terminy:

  • Nadsyłania prac: 22 czerwiec 2012

  • Rozdania nagród: wrzesień 2012

 

Cele konkursów

  • zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej codziennego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie

  • rozpowszechnienie informacji o Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa, który obchodzony jest 21 marca

  • zachęcenie do zrozumienia i wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie

  • poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie wśród mieszkańców naszego miasta

  • zmniejszenie i zahamowanie procesów wykluczenia społecznego tej grupy osób.

1. Konkurs literacki. Tematyką pracy jest osoba niepełnosprawna intelektualnie. Inspiracją, pomysłem może być jakiekolwiek wydarzenie, ciekawe spotkanie z udziałem osoby niepełnosprawnej intelektualnie, coś co na autorze pracy zrobiło wrażenie. Może to być opis przygody z kolegą z ławki, spotkanie w autobusie, wyznania o rodzeństwie, własne refleksje o niepełnosprawności po obejrzeniu filmu itp.

2. Konkurs plastyczny dotyczy wykonania plakatu informującego o Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa które obchodzone jest 21 marca. Plakat będzie promować to święto w roku 2013 i zostanie wykorzystany przez naszą fundację do kampanii informacyjnej w przyszłym roku.Założenia organizacyjne

1. Organizatorem konkursu literackiego i plastycznego jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie; ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin

2. Udział w konkursach biorą udział uczniowie i studenci szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych z terenu Miasta Konina. Udział w nim jest bezpłatny.

3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi autora, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. Autor pracy powinien złożyć oświadczenie o tym fakcie. (Oświadczenie – Załącznik Nr 1, pkt. 1)

Osoby biorące udział w konkursie akceptują warunki zawarte w regulaminie konkursu. (Oświadczenie – Załącznik Nr 1, pkt. 2)

4. Forma literacka prac jest dowolna (opowiadanie, esej, reportaż, felieton, inne). Praca musi być napisana w języku polskim, na papierze w formacie A-4. Tekst pracy nie powinien przekraczać 5 stron.

5. Prace należy dostarczyć do siedziby fundacji: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie; ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin, drogą pocztową, osobiście lub przesłać mailem: fundacja@otwarcie.pl z dopiskiem: KONKURS LITERACKI.

6. Praca plastyczna – plakat informacyjny. Tematyką plakatu jest promocja Światowego Dnia Osób z zespołem Downa, obchodzonego 21 marca.

Wymiary plakatu: 50 x 70 cm. Technika wykonania plakatu jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, inna). Można wykorzystać dane fundacji oraz logo.

Plakat należy dostarczyć do siedziby fundacji.

7. Prace literackie i plakaty należy podpisać imieniem, nazwiskiem, podać nazwę i adres szkoły, klasę, oraz podać swoje dane kontaktowe: telefonu, mail lub adres.

8. Termin nadsyłania prac upływa 22 czerwca 2012 roku. (decyduje data stempla pocztowego).

9. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stają się własnością Organizatora konkursu. Mogą być wykorzystane w części lub całości do publikacji, w celach promocyjnych, reklamowych, marketingowych oraz udostępnione osobom trzecim.

10. Nadsyłając prace, autor zgadza się na piśmie na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na podanie danych osobowych oraz danych szkoły. Akceptuje również warunki regulaminu.(Zgoda – Załącznik Nr 1, pkt. 3)

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

12. Wszelkie sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursów.

 

 

Ocena prac konkursowych

W skład komisji konkursowej wejdzie pięć osób. Specjaliści z dziedziny kultury, dziennikarstwa, literatury, pedagogiki. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze prac.

Kryteria które będą brane pod uwagę przy ocenie prac: twórczy charakter utworu, oryginalność, poprawność językowa i stylistyczna, wartość merytoryczna, zgodność prac z tematyką.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

Nagrody i ogłoszenie wyników konkursów

Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi we wrześniu 2012 roku. Dokładne miejsce i czas rozdania nagród zostanie ustalony i podany na stronie internetowej Organizatora konkursu (www.otwarcie.pl) oraz przekazany laureatom konkursów.

Nagrody rzeczowe zastaną przyznane w obu konkursach. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie Organizatora konkursu i podana do publicznej wiadomości.

Organizator planuje opublikowanie najlepszych prac na stronie Fundacji Otwarcie oraz wykorzystanie plakatu w przyszłorocznych obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Koordynator projektu:

 

Dubanosow Ewa tel. 694 450 531

Joanna Czarnecka tel. 604 958 787

 

Nie bój się mnie. Pod maską inności jestem człowiekiem”