Otwarcie

Miesiąc: Październik 2016

Koń przyjacielem człowieka

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”. Projekt realizowany jest dzięki dotacji ze środków Wojewody Wielkopolskiego.