Otwarcie

Miesiąc: Wrzesień 2016

Otwórzmy się na siebie.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” wybiera si ę na trzydniowy wyjazd integracyjno-rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną/zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych na Farmę Iluzji  23 – 25 września 2016 w ramach realizacji projektu „Otwórzmy się na siebie”