Otwarcie

Miesiąc: Czerwiec 2016

Wspólny cel

Organizowanie i prowadzenie szkoleń ,kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych , ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych więcej najbliższym środowisku i społeczności lokalnej ,zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej ,podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.