Otwarcie

Miesiąc: Październik 2013

STRUKTURA

Rada Fundacji  Wojciech Pluta-Plutowski  Stanisław Piguła Krzysztof Pawlak Zarząd Fundacji    Dariusz Loch – Prezes Zarządu    Urszula Łącka – Wiceprezes Zarządu Ewa Dubanosow – Członek Zarządu Natalia Jaskulska – Członek Zarządu Joanna Czarnecka – Członek Zarządu     Dariusz Loch – Prezes ZarząduNajlepszy mój wybór życiowy to żona Barbara. Najbardziej udała mi się córka Weronika – …

STRUKTURA Read More »

CELE STATUTOWE

  Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.  Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych, w tym z Domów Dziecka. Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej  Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.  …

CELE STATUTOWE Read More »