Otwarcie

Miesiąc: Maj 2013

OREW

Opieka Specjalistów, kontakt z rówieśnikami oraz udział w rozwijających zajęciach –  to oferta Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego, który z inicjatywy Fundacji „Otwarcie”, zostanie uruchomiony w Marianowie.