Aktywnym być!

Aktywnym być!. 2017-11-24 08:29.

Dobiega końca projekt „ Zajęcia ruchowo rekreacyjne i nauka pływania” realizowany  od maja do listopada 2017 roku przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”. W ramach projektu odbywały się zajęcia nauki pływania oraz zajęcia sportowe dla podopiecznych fundacji, mieszkańców powiatu konińskiego. Wartością projektu była jego ciągłość, to już kolejna edycja. Dzięki temu miedzy uczestnikami nawiązały się więzi, wzrosła umiejętność gier zespołowych, doskonalono swoje umiejętności. Zajęcia na basenie jak mówi trener „to nie tylko zabawa, przyjemność kontaktu z wodą ale również pokonywanie swoich lęków i ograniczeń”.

Zajęcia realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Starosty Konińskiego.

 Koordynator 

Dubanosow Ewa