Konińskie spotakania z przeszłością - Kobieta w judaiżmie

Konińskie spotakania z przeszłością - Kobieta w judaiżmie. 2016-12-13 17:21.

Wykład traktował głównie o ortodoksyjnym odłamie judaizmu. O zwyczajach, tradycji, obrzędach, obowiązkach domowych, nakazach i zakazach wypływających z religii. Czy takie spotkanie było dla nas ważne? czy było nam potrzebne? Oczywiście! Wiele z naszych leków i uprzedzeń wypływa z niewiedzy. Dotyczy to nie tylko stosunku niektórych wobec niepełnosprawności, ale i stosunku osób niepełnosprawnych do świata. Tu nie ma lepszych, czy mądrzejszych. Wszyscy jesteśmy ludźmi z wadami i zaletami. I warto, byśmy wszyscy wiedzieli i rozumieli więcej ;-) Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu